Khoảng cách từ sao Mộc và Mặt Trăng đến Trái Đất bằng nhau thì Trái ...

6
0
Trả lời bởi: Dennis Murczak Ố là la, thử tưởng tượng tí đi người anh em. Giờ tôi có một kịch bản thế này nhé: Không biết vì lí do ...